کتاب فیزیک 2 هالیدی


  • نوع فایل : کتاب
  • قیمت : رایگان
  • منبع : www.konkur.in
  • فایل دمو : دریافت دمو
  • فرستنده : مدیریت

توضیحات


مولف : دیوید هالیدی
مترجم : جلیلیان - عابدی
چاپ :2008
ویرایش : هشتم
زبان : فارسی
----------------------------------------------------------------
تعداد صفحات : 442صفحه
توضیح : فیزیک 2 الکتریسیته و مغناطیس جلد دوم
----------------------------------------------------------------
سرفصل ها :
بار الکتریکی
میدان الکتریکی
قانون قاوس
پتانسیل الکتریکی
ظرفیت
جریان و مقاومت الکتریکی
مدار های الکتریکی
میدان های مغناطیسی
میدان های مغناطیسی ناشی از جریان ها
القایش و القاییدگی
نوسان های الکترومغناطیسی و جریان متناوب
معادلات ماکسول
موج های الکترومغناطیسی
پیوستها

نظرات

ثبت نظر

برای ثبت نظر در خصوص این محصول باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود