درباره ما


حل تمرین یک سایت آموزشی است که با هدف ارتقا سطح علمی دانشجویان و محصلان کشور دایر شده است. هدف دیگر از تاسیس حل تمرین ایجاد بستری مناسب جهت اشتغال و ایجاد انگیزه بین دانشجویان ممتاز می باشد تا هم بتوانند سهمی در ارتقا سطح علمی سایر دانشجویان داشته باشند و هم از تخصص خود کسب درآمد کنند. حل تمرین افتخار دارد که با همکاری متخصصین مجرب که همگی از دانشجویان ممتاز دانشگاه های برتر کشور هستند، سهمی در ارتقا سطح علمی جامعه داشته باشد.

هسته ی اصلی سایت حل تمرین که ایده سایت حل تمرین را مطرح و اجرا کردند، از چهار نفر تشکیل شده است که همگی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی می باشند.

مدیران وبسایت:

علی یزدی - کارشناس ارشد الکترونیک از دانشگاه شهید چمران اهواز

یعقوب اکتفان - کارشناس ارشد ایمنی و بازرسی فنی از دانشگاه صنعت نفت آبادان

تیم مدیریت حل تمرین در کنار انجام وظیفه ی نظارتی و آماده سازی بستر مناسب جهت فعالیت کارفرمایان عزیز(حلال ها) هر یک خود یک حلال هستند. در  شروع کار قرار بر این بود که حل تمرین صرفا با چهار حلال (اعضای موسس) و تعدادی دیگر از هم دانشگاهیان فعالیت کند که ایده ی حل تمرین گسترش پیدا کرد و با هدف کارآفرینی برای دانشجویان سراسر کشور و توسعه ی بیشتر سایت، جذب حلال از همه ی کشور صورت پذیرفت.

چشم انداز :

بزرگترین هدف حل تمرین کارآفرینی برای دانشجویان مستعد و کمک به دانش آموزان و دانشجویان دیگر در زمینه ی تحصیلی است. اعضای حل تمرین امیدوارند که با فراگیر شدن " حل تمرین" با توجه به جامعه ی چند میلیونی دانش آموز ودانشجو در کشور، همه ی دانشجویان با استعداد بتوانند در زمان دانشجویی از تخصص درسی خود کسب درآمد کنند و سایر دانشجویان در سراسر کشور بتوانند از کمک های درسی این دانشجویان مستعد بهره مند شده و سطح علمی خود را ارتقا دهند.