قوانین فروشگاه


-کلیه فایل های ارسالی در فروشگاه باید خوانا، بدون ابهام و با کیفیت مناسب باشند. 

-قبل از ارسال فایل در فروشگاه می بایست متن راهنمای فروشگاه را به دقت مطالعه نمایید.

- کلیه فایل ها ائم از کتاب، جزوه، نمونه سوال و فایل چند رسانه ای باید دارای منبع باشند. 

- در مورد کتاب و فایل های چند رسانه ای، در صورتی که مالک اثر نیستید باید اجازه رسمی یا مدرکی مبنی بر انحصاری نبودن ارائه دهید. 

- درصد سود فرستنده فایل برای هرنوع فایل به صورت زیر می باشد: 

جزوه 40%

 کتاب 30%

 نمونه سوال حل شده توسط فرستنده 50%

فایل های چند رسانه ای 50%

-تسویه حساب درآمد فروشگاه مطابق وب سایت اصلی در ابتدای هر ماه انجام می گردد و برای مبالغ بالای 200 هزارتومان علاوه بر ابتدای ماه در 15م هر ماه انجام می پذیرد.

-درخواست تسویه حساب می بایست حداقل 48 ساعت قبل از تاریخ های تسویه حساب توسط کاربر ارسال گردد.