فیزیک 1 مکانیک و گرما


  • نوع فایل : کتاب
  • قیمت : رایگان
  • منبع : www.konkur.in
  • فایل دمو : دریافت دمو
  • فرستنده : مدیریت

توضیحات


نام کتاب : فیزیک 1 مکانیک و گرما جلد اول
مولف : دیوید هالیدی
مترجم : پاشایی راد - خرمی - بهاری
چاپ :1381
ویرایش : چهارم
زبان : فارسی
----------------------------------------------------------------
تعداد صفحات : 358 صفحه
توضیح : فیزیک 1 مکانیک و گرما جلد اول
----------------------------------------------------------------
سرفصل ها :
اندازه گیری
حرکت در یک بعد
بردار ها
حرکت دو بعدی و سه بعدی
نیرو و قوانین نیوتن
دینامیک ذره
کار و انرژی
پایستگی انرژی
سیستم های ذرات
برخورد
سینماتیک دورانی
دینامیک دورانی
تکانه زاویه ای
شرایط تعادل
پیوستها

نظرات

ثبت نظر

برای ثبت نظر در خصوص این محصول باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود