درباره ما

حل تمرين يک سايت آموزشي است که با هدف ارتقا سطح علمي دانشجويان و محصلان کشور داير شده است. هدف ديگر از تاسيس حل تمرين ايجاد بستري مناسب جهت اشتغال و ايجاد انگيزه بين دانشجويان ممتاز مي باشد تا هم بتوانند سهمي در ارتقا سطح علمي ساير دانشجويان داشته باشند و هم از تخصص خود کسب درآمد کنند. حل تمرين افتخار دارد که با همکاري متخصصين مجرب که همگي از دانشجويان ممتاز دانشگاه هاي برتر کشور هستند، سهمي در ارتقا سطح علمي جامعه داشته باشد.

هسته ی اصلی سایت حل تمرین که ایده سایت حل تمرین را مطرح و اجرا کردند، از چهار نفر تشکیل شده است که همگی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی می باشند.

تیم مدیریت حل تمرین در کنار انجام وظیفه ی نظارتی و آماده سازی بستر مناسب جهت فعالیت کارفرمایان عزیز(حلال ها) هر یک خود یک حلال هستند. در  شروع کار قرار بر این بود که حل تمرین صرفا با چهار حلال (اعضای موسس) و تعدادی دیگر از هم دانشگاهیان فعالیت کند که ایده ی حل تمرین گسترش پیدا کرد و با هدف کارآفرینی برای دانشجویان سراسر کشور و توسعه ی بیشتر سایت، جذب حلال از همه ی کشور صورت پذیرفت.

همچنین کدنویسی و اجرای سیستم حل تمرین توسط دکتر مهدی اسکندری صورت گرفت.

چشم انداز :

بزرگترین هدف حل تمرین کارآفرینی برای دانشجویان مستعد و کمک به دانش آموزان و دانشجویان دیگر در زمینه ی تحصیلی است. اعضای حل تمرین امیدوارند که با فراگیر شدن " حل تمرین" با توجه به جامعه ی چند میلیونی دانش آموز ودانشجو در کشور، همه ی دانشجویان با استعداد بتوانند در زمان دانشجویی از تخصص درسی خود کسب درآمد کنند و سایر دانشجویان در سراسر کشور بتوانند از کمک های درسی این دانشجویان مستعد بهره مند شده و سطح علمی خود را ارتقا دهند.